Zaznacz stronę

Balustrada z rur nierdzewnych szlifowanych

Balustrada z rur nierdzewnych szlifowanych z wypełnieniem pionowym.

Miejscowość- Kraków ul. Na Błonie1